Sprawy rolnictwa na 39. Posiedzeniu Sejmu

W pierwszym tygodniu kwietnia odbędzie się 39 posiedzenie Sejmu. W tym czasie przewidziane są następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15   – Na wspólnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbędą pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadnia poseł Jarosław Sachajko. Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu, dostępne na stronie Semu i na stronie KRIR>>> .

Godz. 12:00   – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (druk nr 1428), uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O godz. 13:00   – zaplanowane jest również posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232).

6 kwietnia 2017 r.

Godz. 09:15  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzy podczas pierwszego czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1308), uzasadnia poseł Norbert Kaczmarczyk. Zarząd KRIR przekazał negatywną opinię do projektu, dostępną na stronie Semu i na stronie KRIR>>> .

Komisja zapozna się też z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników oraz analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii.

Godz. 11:15  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wysłucha informacji ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

O godz. 14:00  – spotka się Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności aby zapoznać się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wynikach konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

(Źródło: KRIR)