Stanowisko Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli

Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli Zenon Kowalski, w imieniu Rady, wystosował stanowisko do Bronisław Węglewski Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które zostało przekazane do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

  Stanowisko Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli w sprawie przebiegu linii kolei dużych prędkości przez powiat zduńskowolski.

 

 Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Zduńskowolskim w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi, dotyczącymi załącznika nr 1 do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego „Atlasy map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących” wyraża sprzeciw oraz negatywną opinię na temat koncepcji budowy przez Centralny Port Komunikacyjny linii kolejowej dużych prędkości przebiegającej przez teren Powiatu Zduńskowolskiego tj Gminy i Miasta Szadek oraz Gminy Zduńska Wola 

Uzasadnienie

Planowany przebieg trasy linii kolejowych Kolei Dużych Prędkości przebiegający przez Gminę Szadek i Gminę Zduńska Wola w powiecie zduńskowolskim doprowadzi:

1. do poniesienia  dużych strat materialnych dla mieszkańców w związku z wyburzeniem siedlisk domowych, a nawet i całych gospodarstw rolnych,

2. przebieg trasy linii kolejowych wpłynie na podział działek użytkowanych rolniczo, przez co rolnikom zostanie odcięty lub utrudniony dojazd do części gruntów wchodzących w skład ich gospodarstwa rolnego, co może doprowadzić do zaniechania części produkcji rolnej,

3. Kolej Dużych Prędkości przechodząca w niedalekiej odległości od gospodarstw domowych wpłynie w znacznym stopniu na pogorszenie jakości życia mieszkańców, przez utrudniony dojazd do dróg gminnych,

4. realizacja inwestycji w planowanym zakresie i przebiegu naruszy ład życia zbiorowego i wartości wymagające szczególnej ochrony, w tym dobro wspólne mieszkańców gminy, naruszy konstytucyjne poszanowanie prawa własności oraz jakości stanu środowiska w obszarze realizacji inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że konsultacje społeczne trwają do 10.03.2020r.na stronie www.cpk.pl

 Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli

             Zenon Kowalski