Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2017 roku - województwo łódzkie

W odpowiedzi na pismo Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, że na stronie internetowej ŁUW w Łodzi dostępne są wzory dokumentów z zakresu szacowania szkód pozwalające na rozpoczęcie Procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w województwie łodzkim. Obecnie urzędy gmin przystępują do procedury szacowania szkód w uprawach sadowniczych spowodowanych przymrozkami wiosennymi. Lustrację i szacowanie szkód w tych uprawach będzie można rozpoczać najwcześniej od połowy czerwca br. 

Informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - czytaj