Targi FERMA i debata Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W miniony weekend po raz 9 w Łodzi, a po raz 6 w Hali EXPO i MOSiR odbyły się  XX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła o XXIII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Podczas tej edycji imprezy ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki. W targach uczestniczyły firmy z 15 państw, w tym po raz drugi firmy z Pakistanu, Kanady, Hiszpanii, a po raz pierwszy z Korei Południowej. Na targi FERMA 2020 przybyło ponad 30 tys. zwiedzających, wśród których byli hodowcy bydła, świń i drobiu z całej Polski i zagranicy. Łódzkie targi to jednak nie tylko ekspozycja firm. W ponad 20-letniej historii imprezy, co roku niezwykle istotnym elementem była i jest konferencja naukowo-techniczna. W tym roku wygłoszono 35 referatów moderowanych przez wybitnych naukowców i praktyków, wśród których nie zabrakło tak uznanych w branży nazwisk jak: prof. Z. Kowalski czy prof. Z. Pejsak. W kolejnych wydaniach miesięcznika W NOWEJ ROLI będziemy publikować dla Państwa streszczenia wykładów z tej konferencji.

Targi FERMA to także debata organizowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku odbyła się po raz 8. Debata tematycznie związana była z wyzwaniami polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Debatę poprowadził Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W debacie wzięli udział rolnicy, a także delegaci Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W dyskusji uczestniczyli także: Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Janusz Ciesielski - Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi,  Tomasz Nowicki- Dyrektor Oddziału Regionalnego w Łodzi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, Włodzimierz Lewandowski z-ca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Anna Pietraszko z-ca dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Edyta Michalska Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Anna Bieniawska – Dyrektor TUW „TUW” Biuro Regionalne w Łodzi, Ewa Lech – z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W czasie debaty rolnicy poruszali problem związany z zasiłkiem chorobowym, który od 10 lat funkcjonuje w niezmienionej wysokości 10 zł za dzień. Kolejny już raz podnosili postulat przywrócenia wieku emerytalnego dla rolników: 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna. Zwracali uwagę na potrzebę ujednolicenia przepisów dotyczących osób przechodzących na emeryturę, mających mieszane okresy zatrudnienia KRUS, ZUS. Nierzadkie są przypadki, że ubezpieczony nie osiągnął minimalnego stażu ani w ZUS, ani w KRUS.  ZUS otrzyma wtedy emeryturę w kwocie części najniższej emerytury proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia w ZUS, a z KRUS nie otrzyma emerytury. Zwracano też uwagę na ciągle nierozwiązany problem ASF, apelowali o jak najszybsze zwiększenie odstrzału dzików, które są główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Na debacie IRWŁ i MRiRW podniesiono też problem suszy rolniczej, w tym aktualnej zimowej suszy rolniczej. Specjaliści zapowiadają kolejny 3 rok suszy.  Niezbędna jest modernizacja dotychczasowych urządzeń melioracyjnych, aby spełniały również funkcję magazynowania wód, a nie tylko ich odprowadzania, a także budowa systemów nawadniających pola, podobnie jak to zostało rozwiązane w np. Portugalii. Apelowano o podjęcie działań mających na celu zmianę procedury szacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Od lat rolnicy udowadniają, że raporty IUNG nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji na polu. W czasie dyskusji, szczególnie hodowcy zwierząt, skarżyli się na ograniczenia, które zaczynają napotykać w swoich miejscach zamieszkania. Napływowi mieszkańcy przeprowadzając się na wieś blokują im rozwój, skarżąc się na uciążliwości związane z produkcją rolniczą. Rolnicy apelowali o umożliwienie im rozwoju bez względu na opinię mieszkańca niebędącego rolnikiem. Kilkoro rolników zwracało uwagę na potrzebę ochrony producenta rolnego, który w ramach umowy dostarczył swoje produkty firmom ogłaszającym upadłość lub będących w trakcie restrukturyzacji. Rolnicy proponowali zmianę przepisów tak, aby to właśnie rolnicy mieli pierwszeństwo w odzyskaniu należności. W czasie debaty apelowano o ograniczenie bezcłowego importu zbóż, kukurydzy i innych produktów rolnych z Ukrainy.  Zwracano uwagę na małą świadomość młodego pokolenia dotyczącą wsi. Dzieci nie wiedzą jak wyglądają kłosy i ziarna zbóż, nie zdają sobie sprawy z tego skąd pochodzi mleko w hipermarkecie.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zebrała wszystkie wnioski pojawiające się podczas debacie i przekazała je do Krajowej Rady Izb Rolniczych w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Złote medale i znaki “Nowość”

Firmy i produkty, które zdobyły złoty medal Targów FERMA 2020

  Nazwa firmy Nagroda przyznana za:
1 DUKA POLSKA Sp. z o.o. KSM KALK ALKALISCH - komfortowe materace legowiskowe
2 SOWUL & SOWUL Sp. z o.o. Lucerna siewna DIMITRA
3 Holm & Laue GmbH Co KG Automatic Feeder CalfExpert
4 ADV Genetics Sp. z o.o. Hyperin Agri - biodegradowalny środek do mycia maszyn i urządzeń rolniczych
5 K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. EKOCIKKI 80 gazowa wymiennikowa nagrzewnica powietrza dla ferm
6 AVIPRO Sp. z o.o. FLEXUS - system karmienia kogutów
7 NEOROL Sp. z o.o. Mieszanka paszowa uzupełniająca B - APOLLO 19
8 JOTAFAN Andrzej Zagórski Aplikacja JOTAFAN - FERMA
9 MARTIN AGRO Wóz paszowy MARTIN MIXMAX
10 DeLaval Sp. z o.o. Robot udojowy DeLaval VMS V310
11 GEA Farm Technologies Sp. z o.o. Automatyczna system udojowy - karuzela GEA DairyProQ
12 Agrifirm Polska Sp. z o.o. Aim For Zero - bezpieczna koncepcja żywienia prosiąt
13 KLEIB Sp. z o.o. Q BioRolna - ekologiczna farba na bazie naturlanego spoiwa pochodnego celulozy
14 GOOD ENERGY POLAND Sp. z o.o. Autorski program wsparcia dla sektora rolniczego w gospodarowaniu energią
15 ANDO TECH Sp. z o.o. Wóz paszowy poziomy HORIZON 10
16 ANDO TECH Sp. z o.o. Rozrzutnik MAGNUM 14 IV

Firmy i produkty, które zdobyły znak “Nowość” Targów FERMA 2020

  Firma NOWOŚĆ
1 K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. EKOCIKKI 80 gazowa wymiennikowa nagrzewnica powietrza dla ferm
2 A LIMA BIS Sp. z o.o. Ścielarka EVO COMFORT 2.0
3 NEOROL Sp. z o.o. Mieszanka paszowa uzupełniająca NeoProtector T
4 LEIBER Sp. z o.o. Biolex®MB40-Drench
5 DeLaval Sp. z o.o. Robot udojowy DeLaval VMS V310
6 Agrifirm Polska Sp. z o.o. Aim For Zero - bezpieczna koncepcja żywienia prosiąt
7 KLEIB Sp. z o.o. Q7 Bio - satynowa farba lateksowa do wnętrz mikrobiologicznie i biobójczo aktywna (bakterie, pleśnie, grzyby)
8 ANDO TECH Sp. z o.o. Wóz paszowy poziomy HORIZON 10
9 ANDO TECH Sp. z o.o. Rozrzutnik MAGNUM 14 IV