Targi w Nadarzynie

W dniu 02.02.2020 grupa 50 rolników z powiatu opoczyńskiego uczestniczyła w wyjeździe na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie gdzie oglądali wystawę maszyn, urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej a także uczestniczyli w interesujących wykładach. Rolnicy zaczerpnęli wiele ciekawych informacji, które będą mogli wykorzystać w swoich gospodarstwach, a także podzielili się swoimi spostrzeżeniami z wystawcami oraz innymi rolnikami.

Sylwia Wosek

Specjalista ds. obszarów wiejskich