VI w V kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ

Ostatnie w tym roku (VI w V kadencji) Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Izby, odbyło się w minioną sobotę, 9 grudnia 2017 roku, w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele Rad Powiatowych Izby z całego województwa spotkali się by dyskutować o aktualnych problemach w rolnictwie nie tylko swoich regionów, ale  również problemów rolników z całej Polski. Walne Zgromadzenie IRWŁ prowadził Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ oraz Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ, obecni byli Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk. W posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych - Robert Nowak. W Walnym Zgromadzeniu Izby uczestniczyli Posłowie RP: Robert Telus – z-ca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Piotr Polak – Członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie IRWŁ przyjęli przedstawicieli instytucji okołorolniczych współpracujących z IRWŁ: Marcin Młynarczyk – Dyrektor kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Roman Owecki, Paweł Jegier - Dyrektor ARiMR OR w Łodzi, Janusz Ciesielski - Dyrektor KOWR Oddział w Łodzi, Andrzej Górczyński – z-ca Dyrektora KRUS OR w Łodzi, Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim - Paweł Wincenty Śpiewak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku - Sławomir Borkowski. Gościem specjalnym z okazji świątecznej oprawy Walnego Zgromadzenie IRWŁ był ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej.

Reprezentanci instytucji współpracujących z izbą rolniczą przedstawili Walnemu Zgromadzeniu IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie. Dyrektor IRWŁ Jerzy Kuzański przedstawił informację z działalności Zarządu IRWŁ od V do VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ, przedstawił również informację na temat prac wykonanych w zakresie inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego z kompleksem szkoleniowo-konferencyjnym na działce IRWŁ przy ul. Beskidzkiej nr 124 w Łodzi. Jan Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu oraz Jerzy Wróbel – Delegat RP IRWŁ w Sieradzu podsumowali Krajowe Dni Ziemniaka w Kalinowej i ważną rolę Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w tym wydarzeniu.

W czasie obrad przedstawiciele rolników z województwa łódzkiego rozmawiali o zagrożeniu ASF, które poprzez zarażone dziki zbliża się do granic województwa. Tym bardziej jest to sytuacja niebezpieczna, ponieważ w prawie co drugim gospodarstwie na terenie powiatów przy wschodniej granicy województwa, hodowana jest trzoda chlewna – w kraju jest 230 tys. producentów trzody chlewnej, w tym 43 tys. to producenci z województwa łódzkiego W tej sytuacji rolnicy zwracali uwagę na konieczność wyeliminowania znacznej populacji dzików na naszym terenie poprzez wprowadzenie odstrzału sanitarnego w miejscach szczególnie zagrożonych wzdłuż pasów autostrad A1 i A2. 7 grudnia 2017 roku Zarząd IRWŁ w tej sprawie wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela. W czasie dyskusji zaznaczano, że nadal istnieje problem tzw. szkód łowieckich, wyrządzanych przez zwierzynę łowną i leśną, który wiąże się z odpowiedzialnością kół łowieckich. Niestety koła łowieckie nie współpracują w tej sprawie, a  pokrzywdzony rolnik z reguły jest na przegranej pozycji. W najbliższym czasie w Sejmie zostaną podjęte prace mające na celu nowelizację ustawy prawo łowieckie.  Rolnicy pytali również o wapnowanie z udziałem dotacji, zwracając uwagę na potrzebę przeprowadzenia tego projektu na terenie województwa łódzkiego. Warto zaznaczyć, że w tej chwili w MRiRW trwają prace nad opracowaniem szczegółowego planu działania w tym zakresie. Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ przekazał informację na temat działań Izby w tej sprawie. Jednocześnie zwrócił się do Roberta Telusa - Posła RP - z-cy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o osobiste nadzorowanie by wapnowanie znalazło się w programie działania ministerstwa rolnictwa w najbliższym możliwym czasie.

W czasie Walnego Zgromadzenia IRWŁ zostały wypracowane wnioski, które zostaną przekazane do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau oraz do poszczególnych resortów zgodnie z ich kompetencjami. 

Wnioski z VI w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ

Łódzkie Wiadomości Dnia - TVP3 Łódź - O Walnym Zgormadzeniu IRWŁ i problemach w rolnictwie województwa od 03:04