W październiku w "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo! W marcu, nasz miesięcznik ukazał się po raz pierwszy w nowej odsłonie. Zaprezentowaliśmy Państwu nowe rubryki, nową, specjalistyczną tematykę rolniczą. Cieszę się, że ta zmiana spotkała się z tak dobrym przyjęciem i tak dużym zainteresowaniem rolników z naszego województwa, a także ze strony wojewódzkich izb rolniczych. W NOWEJ ROLI to pismo, które promuje wszelkie inicjatywy dla lokalnych społeczności z obszarów wiejskich. Naprawdę warto pisać o tym jak wiele dzieje się na wsi, a trzeba pisać o tym jak wiele zadań stoi przed nami, rolnikami. Polskie rolnictwo od lat zmaga się z tymi samymi problemami. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała apele do Rządu RP m.in. o dotowanie wapnowania, o dramatycznej sytuacji producentów mleka i wieprzowiny oraz o interwencję w sprawie rosyjskiego embarga. Apelowaliśmy także o działania w sprawie eksportu ukraińskiego zboża do Polski i UE. Mam nadzieję, że polska wieś będzie miała szansę na zmiany, na dobre i szybkie zmiany. O takich właśnie działaniach dyskutowano na posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej, a także na spotkaniu w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zachęcam do lektury artykułów na ten temat na stronie 4, 5 i 7. W tym numerze warto również zapoznać się z propozycją jesiennych ubezpieczeń w rolnictwie - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i artykułem Rynku Hurtowego „Zjazdowa” o odżywczych właściwościach dyni.

Zapraszam Państwa do lektury październikowego wydania W NOWEJ ROLI!

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego