W sprawie ujednolicenia warunków ogólnych w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

W związku z pismem IRWŁ m.in. o ujednolicenie warunków ogólnych stosowanych w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego otrzymała następującą odpowiedź:

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi