W sprawie zawieszenia przez Izby Rolnicze wydawania opinii dla Komorników Sądowych

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

Szanowny Panie Prezesie,

W województwie łódzkim szczególnie w ostatnim czasie nastąpił znaczny napływ wniosków komorniczych dot. wydania opinii. W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  proszę o podjęcie działań mających na celu zawieszenie  przez Izby Rolnicze wydawania  opinii dla  Komorników Sądowych w  sprawie zajęcia nieruchomości co najmiej na czas trwania pandemii. Obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na wykonanie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017r. Wizyta w gospodarstwie i stwierdzenie czy zajęte w drodze egzekucji komorniczej składaniki majątkowe są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa w obecnych warunkach jest niewykonalna. Zgodnie z rządowymi wytycznymi należy ograniczać wszelkie kontakty, które nie są aktualnie niezbędne, tak aby nie rozprzestrzeniać wirusa i nie narażać rolników, pracowników, delegatów IRWŁ  i ich rodzin na zachorowanie.

 

Prezes Zarządu Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
(-) Bronisłw Węglewski

 

Odpowiedz KRIR

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości