Wniosek IRWŁ do KRIR przeciwko budowie odkrywki w Złoczewie

W imieniu Zarządu IRWŁ na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ skierował do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR wniosek przeciw budowie odkrywki Kopalni w Złoczewie. Największy sprzeciwem członków izby są wysiedlenia mieszkańców. W momencie uruchomienia kopalni w Złoczewie z mapy Polski znikną 33 wioski, ok. 3 000 ludzi zostanie wysiedlonych. Rolnicy stracą swoje źródła utrzymania. Na chwilę obecną mieszkańcy nie znają wysokości odszkodowań, jakie mogliby otrzymać. Niektóre gospodarstwa mają swoją wielopokoleniową tradycję, a planowana inwestycja może spowodować, że bezpowrotnie będą musiały zaprzestać swojej działalności. Wpływ na to może mieć także fakt, że w momencie uzyskania przez PGE koncesji, niezależnie od tego czy odkrywka powstanie czy nie, rolnicy nie będą mogli wykonywać na swoich ziemiach żadnej inwestycji, bo będą zamieszkiwać na terenie górniczym.