Wniosek IRWŁ do Wojewody Łódzkiego o uruchomienie procedur pomocowych dla rolników

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski złożył wniosek do Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Rau o uruchomienie procedur pomocowych dla rolników z naszego województwa. Po raz kolejny obszar województwa łódzkiego, a w szczególności powiat łódzki-wschodni, poddębicki, radomszczański został dotknięty niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Oprócz wcześniejszych kwietniowych i majowych przymrozków - w wyniku których ucierpiały głównie sady, plantacje jagodowe, plantacje truskawek - w dniu  6 czerwca 2017r. wystąpiły kolejne zjawiska w postaci gardu, huraganu, nawalnych deszczy. W tym przypadku znacznemu uszkodzeniu uległy uprawy zbóż, roślin pastewnych, a także w kilku przypadkach naruszone zostały konstrukcje budynków. W związku z powyższym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwróciła się o uruchomienie procedur mających na celu pomoc poszkodowanym rolnikom.