Wniosek RP IRWŁ Łódź-Wschód do KRIR w sprawie rozszerzenia pomocy dla rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie Łodzkim-Wschodnim Prezes Izby Roniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych  Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań w sprawie rozszerzenia formuły wsparcia finansowego o nazwie - ,,Pomoc dla rolnikow szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania ,,Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20I 4-2020. Założenia ww. działania przewidują, że będzie ono kierowane do producentów trzody chlewnej. Niewątpliwie ten sektor produkcji rolnej już od roku 2020 napotyka na znaczne trudności (m.in. ASF), a zatem  pomoc finansowa dla producentów trzody chlewnej jest jak najbardziej zasadna. Trzeba jednak pamiętać, że konflikt zbrojny toczący się za naszą wschodnią granicą oddziałuje przede wszystkim na sektor produkcji zbóż. Od jesieni 2022 roku mamy do czynienia z niekontrolowanym napływem zboż do Polski, co powoduje, że ceny na krajowym rynku spadają. Producenci zboż codziennie liczą straty, które są wynikiem zaniechań instytucji państwowych. W dodatku, za półtora miesiąca rozpoczyna się termin aplikowania na pola nawozów azotowych, a nadal nie wdrożono skutecznego systemu rozwiązującego problem drogich nawozów. W obliczu tych problemów wsparcie ze strony Państwa powinno być rozszerzone na inne sektory produkcji rolnej, które bezpośrednio bądź pośrednio ponoszą straty z powodu wojny na Ukrainie.