Wniosek Zarządu KRIR o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej.

Obecnie w związku z sytuacją geopolityczną ceny produktów rolnych płacone rolnikom spadają bądź utrzymują się na niskim poziomie stosunku do cen środków produkcji, a także cen żywności w sklepach.

Źródło: KRIR