Wnioski IRWŁ

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników proszę o podjęcie działań mających na celu zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych (m.in. w zakresie IRZ) do końca grudnia 2020 r.  z powodu obecnej sytuacji  epidemiologicznej.                      

Ponadto w związku z licznymi sygnałami od rolników-hodowców zwierząt proszę   o podjęcie działań mających na celu wykreślenie zakazu stosowania pasz GMO  lub  przedłużenia możliwości stosowania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt. Wycofanie pasz GMO jest wręcz niemożliwe.

 

Prezes Zarządu Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego

(-) Bronisław Węglewski