Wnioski Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim przekazane do KRIR

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych       

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-Wschodnim, proszę   o rozpatrzenie i dalszą realizację.

  1. Podjąć działania mające na celuzwiększenie puli środków na ubezpieczenia upraw rolniczych z dotacją Skarbu Państwa. Od agentów ubezpieczeniowych rolnicy dowiadują się, że już pod koniec września br. środki finansowe z budżetu Państwa przeznaczone na dofinansowanie ubezpieczeń upraw uległy wyczerpaniu. Niestety w przypadku konieczności uiszczenia pełnej składki niewielu rolników decyduje się na podpisanie polisy, składka ta jest bowiem zbyt wysoka.
  2. Podjąć działania mające na celu opublikowanie stawki dopłaty do materiału siewnego za 2020 r.

 

Prezes Zarządu
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
(-) Bronisław Węglewski