Wnioski zgłoszone przez radę powiatową IRWŁ w Sieradzu i Wieluniu

Pan

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski  zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu i Wieluniu, proszę o rozpatrzenie  i realizację  poniższych wniosków. 

  1. Ponownie podjąć działaniao rozszerzenie pomocy dla rolników z tytułu pandemii –COVID -19. Wnioskujemy abywsparciem finansowym objęci zostali wszyscy rolnicy bez względu na rodzaj prowadzonej produkcji.
  2. Podjąć działania mające na celusprecyzowanie przepisów dotyczących tego co rolnik może robić przebywając na kwarantannie. Do członków RP IRWŁ w Sieradzu zgłaszało się wielu rolników, którzy zgłosili problem, że nie mogą wykonywać swoich obowiązków, ze względu na to że informacje przekazywane przez służby kontrolujące osoby na kwarantannie były sprzeczne z tym co można uzyskać od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  3. Ponownie podjąć działania na rynku trzody chlewnej w związku z drastycznym spadkiem opłacalności w cyklu otawrtym i zamkniętym.

 

Prezes Zarządu IRWŁ

(-) Bronisław Węglewski