Wsparcie finansowe na ponowne obsiewy?

W związku z wnioskiem Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR w dniu 26 kwietnia 2016 r. zwrócił się do MRiRW z prośbą o uruchomienie wsparcia finansowego dla producentów rolnych na ponowne obsiewy powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że w wielu regionach kraju z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych rolnicy musieli wykonać ponowne obsiewy, dlatego wnioskuje, aby udzielić wsparcia takim rolnikom w ramach pomocy de minimis w wysokości 400 zł na obsianie 1 ha.

(Źródło: KRIR)