Wybory do izb rolniczych - 24 września 2023 roku

UWAGA!

Kandydaci i adresy lokali wyborczych - wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - 24 września 2023 roku 

Druk - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwałą nr 2/2023r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Pismo IRWŁ w sprawie wyborów 

Pismo IRWŁ w sprawie użytków rolnych 

Plakat wyborczy - wybory do izb rolniczych - 2023 

Komisja Wojewódzka  - nabór i informacje - Powołanie Komisji Wojewódzkiej 

Komisja Okręgowa - nabór i informacje - UWAGA!!!  TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI OKRĘGOWEJ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA 2023 ROKU, DO GODZINY 15. BARDZO PROSIMY O ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO BIUR POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LUB PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ POCZTĄ POLSKĄ. 

Spis Członków (osób fizycznych) Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego urawnionych do głosowania 

Spis Członków (osób prawnych) Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprawnionych do głosowania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRIR do MRiRW - wystąpienie do wojewodów o bezpłatne sporządzenie list wyborczych

KRIR do Ministerstwa Finansów - wystąpienie do Urzędów Skarbowych o przekazanie Urzędom Gmin płatników działów specjalnych 

Odpowiedź Ministra Finansów

MRiRW do Ministra Finansów - spis osób uprawnionych do głosowania 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporządzenie spisu członków izb rolniczych do udziału w wyborach - instrukcja

I posiedzenie Komisji Wojewódzkiej oraz Uchwały Komisji Wojewódzkiej 

Dnia 20 lipca 2023 roku w siedzibie IRWŁ w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 124 odbyło się drugie posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023r. Komisja Wojewódzka powołała Uchwałą nr 6/2023 Komisje Okręgowe ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023r. w okręgach wyborczych od Nr 1 do Nr 177.

Uchwała Komisji Wojewódzkiej nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji Okręgowej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W związku z błędem pisarskim w uchwale nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji Okręgowej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - nr 67, Gmina Lutomiersk, Okręg dwumandatowy powinno być: Liliana Kaleta.

W związku z błędem pisarskim w uchwale nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji Okręgowej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - nr 141. Gmina Lubochnia, Okręg dwumandatowy powinno być: Tomasz Sebastian Szczepański. 

Uchwała nr 7/2023 z dnia 1 sierpnia Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - zmiana Uchwały nr 6/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Uchwała nr 8/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku

Uchwała nr 9/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku

Uchwała nr 10/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku

Uchwała nr 11/2023 z dnia 6 września 2023 roku Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku

 

=================================================================================================================

Wykaz okręgów wyborczych 

Uwaga - uzupełnienie adresu siedziby Urzędu Gminy Godzianów

Informujemy, że w Uchwałe nr 1/VI/2023 roku Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w załączniku nr 1 w punkcie XIX. Powiat Skierniewicki, Okręg Wyborczy nr 130. Gmina Godzianów nie został zamieszczony dokładny adres siedziby Urzędu Gminy Godzianów. Dokładny adres Urzędu Gminy Godzianów: ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów. 

Uwaga - zmiana adresu Okręgowa Komisja Wybrocza nr 146 w Ujeździe

Informujemy, że w Uchwałe nr 1/VI/2023 roku Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w załączniku nr 1 w punkcie XX. Powiat Tomaszowski, Okręg Wyborczy nr 146, Gmina Ujazd została zamieszczona błędnie nazwa ulicy. Dokładny adres siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej nr 146 w Ujeździe to Budynek Administracyjno-Biurowy Gminy Ujazd, ulica Kościelna 24, 97-225 Ujazd. 

Uwaga - zmiana adresu Okręgowa Komisja Wybrocza nr 51 w Nowosolnej

Informujemy, że w Uchwałe nr 1/VI/2023 roku Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w załączniku nr 1 w punkcie VII. Powiat Łódzki-Wschodni, Okręg Wyborczy nr 51, Gmina Nowosolna został zamieszczony błędnie numer działki. Dokładny adres siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej nr 51 w Nowosolnej to Urząd Gminy w Nowosolnej, Rynek Nowosolna nr 1, 92-703 Łódź 35. 

 

Uchwała nr 1 VI 2023 Zarządu IRWŁ w dniu 28 czerwca 2023 w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych IRWŁ

Uchwała nr 5/2023 Komisji Okręgowej nr 116 - podział okręgu na obwody

Uchwała nr 6/2023 Komisji Okręgowej nr 116 - Gmina Błaszki z dnia 14.08.2023 roku - w sprawie powołania Komisji Obwodowych ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na 24 września 2023 roku w okręgu wyborczym nr 116 Gmina Błaszki 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Terminy rejestracji w Komisjach Okręgowych

Obwieszczenie Komisji Okręgowych