Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Jeleniej Góry

W dniach 20-23 października 2016 roku delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz rolnicy z terenu województwa łódzkiego, uczestniczyli w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Jeleniej Góry. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznać się z informacjami na temat stanu realizacji PROW 2014 – 2020. Omówiono najważniejsze zmiany w PROW 2014-2020, a także działanie „Rolnictwo Ekologiczne” i "Rolnośrodowiskowo-klimatyczne" PROW 2014-2020. W trakcie szkolenia dla pracowników biur powiatowych omówiono sprawy organizacyjne, merytoryczne i finansowe biur. Instytucje sponsorujące szkolenie i współpracujące z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego przedstawiły rolnikom swoją ofertę.

  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” - wśród ubezpieczonych Członków "TUW" przeważają środowiska rolnicze, samorządowe, kościelne, a przedmiotem ubezpieczenia są przede  wszystkim uprawy, majątek ruchomy i nieruchomy gospodarstw rolnych, majątek gmin, parafii oraz  cywilna odpowiedzialność członków. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"  od lat  jest  liderem  wśród  polskich  firm  ubezpieczeniowych tego typu. Skupia  blisko 1 250 000 członków, dysponuje  blisko 100  placówkami  znajdującymi  się  we  wszystkich województwach, a kapitał własny Towarzystwa  wynosi prawie 157 mln zł. 
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów (m.in. mieszkaniowych oraz konsumenckich).
  • Firma NordKalk - producent wyrobów na bazie kamienia wapiennego w Europie Północnej. Firma działa w 30 lokalizacjach w 8 krajach,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k. - w zakres produkcji prowadzonej przez ADOB® wchodzą wysokiej jakości nawozy dolistne i doglebowe. Wśród głównych produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo można wymienić także chelaty i chemikalia, które jak ww. środki odżywiają oraz chronią rośliny uprawne.
  • Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o.o., Sp. k. Działalność Zakładu obejmuje przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 (w tym: odpady poubojowe, odpady kuchenne, odpady gastronomiczne, żywność przeterminowaną). Produktami przetwarzania są Przetworzone Białko Zwierzęcę (PAP) oraz Tłuszcz Techniczny (Paszowy). 
  • Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN jest firmą z ponad 40 letnią tradycją. Jest jednym z największych w kraju przedsiębiorstw zajmujących się zbiórką i utylizacją odpadów poubojowych oraz nieodpłatnie padłych sztuk hodowlanych zwierząt gospodarskich. Zajmujemy się także spalaniem mączki i innych produktów utylizacyjnych. 
  • Agencja Rynku Rolnego

Uczestnicy wyjazdu studyjno-szkoleniowego mieli również możliwość zwiedzania Zamku Książ w Wałbrzychu, starówki i term w Cieplicach, starówki w Jeleniej Górze i Dreźnie, Karpacza, a także Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska i Sztolni w Kowarach.