X Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”

15 września 2017r., Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizowała X Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na Szlaku Miejsc Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”. W organizację rajdu włączyli się również: Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, Wójt Gminy Zapolice Witold Oleszczyk i Właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym Wiesław i Alicja Rumpel. Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego (drogami miasta i gminy Zduńska Wola, gminy Sędziejowice i gminy Zapolice). W rajdzie rowerowym długości około 30 km wzięło udział 287 rowerzystów, w tym podopiecznych Hufców Pracy województwa łódzkiego oraz młodzież z obszarów wiejskich.  Uczestnikami rajdu byli: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Woli, Sędziejowicach,  podopieczni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, 5-16 Sieradz, 5-6 Łódź, 5-21 Wieluń, 5-2 Piotrków Trybunalski, młodzież gimnazjalna ze Zduńskiej Woli, Karsznic, Pracownicy Nadleśnictwa Kolumna, podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli, oraz zaproszeni goście,  osoby indywidualne, a wśród nich Prezes Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa” Andrzej Syska.

Rajd rozpoczął się przy Pomniku „Poległych w walce o wyzwolenie Ojczyzny”.

Oficjalnego rozpoczęcia imprezy dokonali – Komendant ŁWK OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther oraz  Komendant Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak, którzy powitali licznie przybyłą młodzież z wychowawcami, oraz zaproszonych gości – I Zastępcę Prezydenta Miasta Zduńska Wola Elżbietę Szlachetkę-Sikorę, Starostę Powiatu Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, przedstawicieli instytucji państwowych, pracodawców, przedstawicieli służb mundurowych, sponsorów, wolontariuszy Muzeum Św. Maksymiliana Marii Kolbe, księdza Mariusza Butkiewicza z Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz media.

Przedstawiciele Policji udzielili młodzieży i wychowawcom krótkich wskazówek o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w kolumnie rowerów i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Po oficjalnym oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek pod tablicą Św. Maksymiliana, zamordowanego przez hitlerowskiego okupanta, oraz pod „Pomnikiem Poległym w Walce o Wyzwolenie Ojczyzny” przez Komendant ŁWK OHP Barbarę Stanisławę Günther, Komendanta Hufca Pracy Romualda Krystyniaka, delegację młodzieży, oraz przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu Zduńska Wola, uczestnicy ruszyli w trasę. Podczas rajdu złożono jeszcze wiązanki trzykrotnie - w Karsznicach pod Pomnikiem  ,,Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, Kazimierzowi Kałużewskiemu”, w Marzeninie pod Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku, oraz w lesie w Emilianowie pod tablicą pamiątkową Pilota Ppor. W.P Edwarda Kramarskiego.

Przy tablicy pamiątkowej w Emilianowie honorową wartę pełnili żołnierze 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, zaś uczestników rajdu powitał sam Dowódca jednostki ppłk. Robert Gurzęda.

Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwanie objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, Falck, Medycyna Sp. z.o.o, ZOZ w Zduńskiej Woli, Straż Miejska w Zduńskiej Woli, OSP Zduńska Wola, Grupa Motocyklistów na czele z prezesem Zbigniewem Kosakowskim.

Zapewnienie przez organizatorów eskorty ww. służb sprawiło że młodzież czuła się bezpiecznie na trasie rajdu i podczas postoju.

Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie przy poczęstunku uczestnicy rajdu odpoczywali po trudach pokonanej trasy. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Młodzież wzięła udział w dwóch konkurencjach sportowych, przeprowadzonych przez Kadrę, oraz uczestników Hufca Pracy 5-15. Do konkurencji „boccia” oraz „ringo” zgłosiło się 111 uczestników rajdu. Zwycięzcą konkurencji „ringo” został uczestnik Hufca Pracy w Wieluniu Kacper Niedźwiecki.

33 uczestników rajdu wzięło udział w quizie historycznym przygotowanym i przeprowadzonym przez Wychowawcę Hufca Pracy. Uczestnicy przystępujący do konkursu musieli odpowiedzieć na 30 pytań zamkniętych, wykazując się wiedzą z zakresu II wojny światowej oraz trasy rajdu. Zwycięzcą quizu został uczestnik Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Krystian Chruściel, drugie miejsce zajęła Magda Patryarcha z Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, zaś trzecie Martyna Stępień z ZSO w Sędziejowicach.

Ważnym i miłym akcentem było wręczenie w imieniu Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza Honorowej Odznaki OHP Wójtowi Gminy Sędziejowice Jerzemu Kotarskiemu oraz pracodawcy Mirosławowi Kożusznikowi przez Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP Barbarę Stanisławę Gűnther.

Nagrody dla zwycięzców konkurencji sportowych oraz quizu historycznego ufundowane zostały przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP w Łodzi, Posła na Sejm RP
Marka Matuszewskiego, Posła na Sejm RP Piotra Polaka, pracodawcę Grzegorza Sapiejkę, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Wręczenia nagród dokonali Komendant ŁWK OHP Barbara Stanisława Günther, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, przedstawiciele ww. instytucji  oraz Wychowawca Joanna Siemińska.

Nagrodę specjalną za wyróżniającą się postawę na rzecz Hufca Pracy i szkoły otrzymał uczestnik Hufca Pracy Łukasz Mes. Wręczenia nagrody dokonał Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi Paweł Jegier.

Upominki od Hufca Pracy otrzymali również uczniowie Zespołu Szkół. im Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylii w Zduńskiej woli, którzy pomagali Kadrze Hufca Pracy  w przygotowaniu i wydawaniu posiłków.

Jak co roku uhonorowane zostały także placówki oświatowe, które reprezentowały najliczniejsze grupy młodzieży. Puchar Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP
Barbary Stanisławy Günther otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, Puchar Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika powędrował do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli a puchar Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej do Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli.

Podczas Jubileuszowego Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego wypowiedziano wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów. Nie zabrakło również gratulacji i pisemnych podziękowań dla Hufca Pracy. Wojewódzki Komendant ŁWK OHP w Łodzi
Barbara Stanisława Gűnther wręczyła Komendantowi Hufca Pracy Romualdowi Krystyniakowi statuetkę oraz podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie i organizację X Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego.

Puchar Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego Komendantowi Hufca Pracy wręczył Zenon Kowalski – Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej województwa łódzkiego w Zduńskiej Woli.

Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli oraz Łódzka Wojewódzka Komenda OHP otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne od Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika, Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego, Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pawła Jegiera, Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach, Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa” Andrzeja Syski, oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna Adama Pewniaka.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy, znaczki okolicznościowe, materiały informacji turystycznej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zaproszeni goście otrzymali pisemne podziękowania od Hufca Pracy i ŁWK OHP w Łodzi za dotychczasową współpracę w zakresie organizacji dziesięciu rajdów rowerowych.

Celem rajdu było oddanie hołdu bohaterom i ofiarom II wojny światowej, przypomnienie o wielkim poświęceniu społeczeństwa polskiego, które złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Oprócz akcentów patriotycznych młodzież miała możliwość poznania walorów turystyczno-krajoznawczych.

Tekst: Romuald Krystyniak

Zdjęcia: Kadra Hufca Pracy, Grzegorz Kaczmarek (PTTK Zduńska Wola)