XIII w V kadencji posiedzenie Rady powiatowej IRWŁ w Łęczycy

W dniu 16 maja 2017r.  odbyło się XIII/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łęczycy w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Łęczyca. Pani Małgorzata Gabryelczak Przewodnicząca IRWŁ w Łęczycy zwołała posiedzenie z uwagi na duże zainteresowanie i pytania płynące od Rady i rolników na temat procedur szacowania strat w uprawach, które omówiła na posiedzeniu Pani Danuta Moreń Główny Specjalista z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W temacie  ubezpieczenia upraw, szczegóły przedstawił Pan Radosław Kozarski Dyrektor TUW w Łęczycy. Bieżące informacje z pracy  Zarządu IRWŁ przedstawiła - Pani Ewa Bednarek Członek Zarządu, informacje z ARiMR –  przedstawiła Pani Ewa Adamska Kierownik ARiMR. W  posiedzeniu czynnie uczestniczyli: Pan Jacek Rogoziński Wójt Gminy Łęczyca, Pan Włodzimierz Frankowski Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty, Pan Krzysztof  Próchniewicz  Wójt Gminy Świnice Warckie, Krzysztof Mens Przedstawiciel Gminy Piątek, oraz Rada  Powiatowa IRWŁ w Łęczycy. Posiedzenie  miało charakter dyskusyjny nad przedstawionymi zagadnieniami. Zaproszeni goście odpowiadali na liczne pytania, co pozwoliło wyjaśnić wiele wątpliwości.

Iwona Sikorska

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi RP IRWŁ w Łęczycy