XXIV Targi Agrotechnika 2016

Przez dwa dni, 23-24 kwietnia 2016 roku, rolnicy z calej Polski mogli zapoznać się z nowościami z zakresu środków produkcji dla rolnictwa, ciągników, maszyn, materiałów budowlanych i wyposażenia budynków inwentarskich. Organizatorem XXIV Targów Rolnych AGROTECHNIKA 2016 był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. 

Wyniki konkursów organizowanych podczas XXIV Targów Rolnych AGOTECHNIKA 2016

  • „Maszyna Targów Agrotechnika 2016”

Ciągniki rolnicze, maszyny i urządzenia techniczne oceniano kierując się następującymi kryteriami:

wysoka funkcjonalność

ergonomia

nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne

zachowanie wymogów bhp

jakość i estetyka wykonania, ekologia, forma prezentacji wyrobu.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach:

ciągniki rolnicze

maszyny i urządzenia techniczne (wyposażenie budynków inwentarskich).

Kategoria ciągniki rolnicze:

I miejsce dla - ciągnika rolniczego ZETOR CRYSTAL 160 – producent ZETOR, prezentowanego przez AGROMĘ POLSAD Sp. z o.o. (Kutno, ul. Sklęczkowska 42)

Wyróżniony otrzymał Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz dyplom okolicznościowy

II miejsce dla - ciągnika rolniczego DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 CShift  – producent SAME-DEUTZ-FAHR, prezentowanego przez Agromarket JARYSZKI Oddział w Kutnie

Wyróżniony otrzymał Puchar Dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach
– Tomasza Mroczka oraz dyplom okolicznościowy

III miejsce dla - ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T4.85 HiLo – producent NEW HOLLAND, – prezentowanego przez PH Agroskład Sp. j. z Józefina

Wyróżniony otrzymał Puchar Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego oraz dyplom okolicznościowy.

W kategorii maszyny i urządzenia techniczne przyznano:

I miejsce dla opryskiwacza polowego AGROMECHANIKA MYH-18 – producent AGROMECHANIKA, prezentowanego przez novaFarm Lena Sobocińska w Koluszkach

Wyróżniony otrzymał Puchar Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau oraz dyplom okolicznościowy

II miejsce dla agregatu uprawowego TAURUS LT3.0 – producent POM Ltd Sp. z o.o. w Brodnicy – prezentowanego przez PPHU FARMASZ Jerzy Sobociński Stare Koluszki

Wyróżniony otrzymał Puchar Dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach
Tomasza Mroczka oraz dyplom okolicznościowy

III miejsce dla pielnika hydraulicznego OLA – producent DOM-WID Dominik Widarski z Prandotowa – prezentowanego przez Kompanię Leśną z Nowego Dworu Parceli

Wyróżniony otrzymał Puchar Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego oraz dyplom okolicznościowy.

 

  • „Najciekawsze stoisko Targów Rolnych Agrotechnika 2016”

Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich stoisk wystawców Targów Rolnych Agrotechnika 2016, kierując się następującymi kryteriami:

aranżacja, estetyka, funkcjonalność stoiska

atrakcyjność i nowoczesność oferowanych produktów

przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych dla zwiedzających

różnorodność oferty

inne atrakcje stoiska (np. prezentacja zastosowania produktów, ciekawe hasło reklamowe itp.).

Za najciekawsze stoisko Targów Rolnych Agrotechnika 2016 Komisja Konkursowa uznała firmę:

AGROMA POLSAD Sp. z o.o. Kutno, ul. Sklęczkowska 42

Wyróżniony otrzymał Statuetkę Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach

 Tomasza Mroczka oraz dyplom okolicznościowy.

  • Najbezpieczniejsza Maszyna XXIV Targów Rolnych Agrotechnika 2016

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizując ustawowe zadania na rzecz ubezpieczonych rolników uzyskuje informacje o skali wypadków w gospodarstwach i chorobach zawodowych oraz ich przyczynach i okolicznościach. W oparciu o posiadaną wiedzę prowadzi wielokierunkową działalność prewencyjną na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie indywidualnym. W gospodarstwie używa się różnych maszyn i urządzeń, które pomagają w pracy, ale także mogą powodować wypadki zagrażające rolnikowi, zdrowiu i życiu jego najbliższym. Nie wszystkie maszyny znajdujące się w handlu charakteryzują się bezpiecznymi rozwiązaniami technicznymi. Dlatego jednym z działań organizowanych przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi jest konkurs pn. „Najbezpieczniejsza Maszyna Targów Rolnych Agrotechnika”.

Konkurs miał na celu wskazanie rolnikom maszyn zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, eksponowanych podczas XXIV Targów Rolnych Agrotechnika 2016, organizowanych przez ŁODR zs. Bratoszewicach. Ocenie poddano niesamobieżne maszyny rolnicze (urządzenia zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów z funkcją ruchu) przeznaczone dla rolników mających małe i średnie gospodarstwa.

Wytypowane przez komisję lub zgłoszone przez uczestników targów maszyny (urządzenia) podlegały ocenie punktowej w skali od 0 do 5, wg następujących kryteriów:

1) posiadane certyfikaty i znaki bezpieczeństwa

2) właściwe oznakowanie zalecanych zachowań użytkowników maszyny (piktogramy i napisy ostrzegawcze na maszynie, trwałość tych oznaczeń)

3) wyposażenie w elementy zabezpieczające przed wypadkiem i/lub grożących powstaniem sytuacji wypadkowej

4) posiadane przez komisję konkursową informacje o wypadkach z udziałem ocenianej maszyny

5) atrakcyjność ekspozycji pod względem bezpieczeństwa dla zwiedzających.

Komisja Konkursowa wyróżniła tytułem „Najbezpieczniejszej maszyny XXIV Targów Rolnych Agrotechnika 2016” wystawcę, firmę AGROMARKET Jaryszki oddział w Kutnie za rozsiewacz nawozów Unia MX 1200. Maszyna spełniała wszystkie kryteria konkursowe. Rozsiewacz skierowany jest do rolników mających małe i średnie gospodarstwa. Wyposażony jest, m.in., w plandekę chroniącą skrzynię ładunkową, sita kosza zasypowego oraz specjalne etui na instrukcję obsługi. Dyrektor zarządzający firmy AGROMARKET Sabina Bogdańska otrzymała z rąk Tomasza Nowickiego, dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi statuetkę i dyplom Najbezpieczniejsza Maszyna XXIV Targów Rolnych Agrotechnika 2016.

(Źródło: ŁODR Bratoszewice)