Zapraszamy na konferencję "ROLNICTWO EKOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - PERSPEKTYWY ROZWOJU"

Zapraszamy na bezpłatną konferencję, organizowaną przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego wspólnie z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich – Sekretariat Regionalny w Łodzi, na temat:

"ROLNICTWO EKOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - PERSPEKTYWY ROZWOJU"

Konferencja odbędzie się 25 października 2016 roku o godzinie 9.00 w Centrum Konferencyjno-Bankietowym RUBIN w Łodzi ul. Lodowa 94.

Tematyka wykładów

Perspektywy i potencjał innowacji w sektorze rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa.

Źródła finansowania i sposoby pozyskania środków na działalność ekologiczną i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Prowadzenie gospodarstw ekologicznych "od produkcji do sprzedaży".

HARMONOGRAM SZKOLENIA

08.30–09.00 rejestracja uczestników (serwis kawowy)

09.00-09.15 rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników

09.15 -11.00 wykład „Perspektywa i potencjał innowacji w sektorze rolnictwa ekologicznego
i przetwórstwa

prof.dr hab. Kazimierz Klima- specjalista w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, prowadzi badania i wykłady z tego zakresu. Wiceprzewodniczący Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego przy  Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11.00 -11.30  przerwa kawowa

11.30 - 12.45 wykład „Źródła finansowania i sposoby pozyskiwania środków na działalność ekologiczną i przetwórstwo rolno-spożywcze”

dr Jacek Puchała – doktor ekonomii Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie. Adiunkt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, posiada 10 letnie doświadczenie w działaniach służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, w tym co najmniej 8 letnie doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania i samorządami.

12.45–13.00  przerwa kawowa

13.00– 14:15wykład „Prowadzenie gospodarstw ekologicznych „Od produkcji do sprzedaży”

mgr inż. Dorota Metera- od ponad 30 lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym, absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW. Od 2002 r. jest Prezesem Zarządu BIOEKSPERT Sp.
z o.o. - jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym.
 Członek Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM EU Group (International Federation of OrganicAgricultureMovements), od 2016 r. jest Wiceprzewodniczącą tej Rady.

14.15-14.30  zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów, pożegnanie uczestników

14.30 – 15.30obiad

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Zapraszamy również na serwis kawowy i obiad.

Uwaga! Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do Biura IRWŁ w Łodzi (dane na formularzu zgłoszeniowym)  do 17.10.2016 roku.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres:

info@izbarolnicza.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Zdjęcie:  COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie