Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków podjętych przez Komisję Rolnictwa IRWŁ

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z wnioskami podjętymi w dniu 19 maja 2023 roku przez członków Stałej Komisji Problemowej IRWŁ ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków z Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek członków Rady
Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z wnioskami z rady powiatowej w celu rozpatrzenia i dalszej
realizacji.
1. Ponownie podjąć działanie, aby w szacowaniu szkód w uprawach rolnych rozdzielić produkcję roślinną i zwierzęcą.

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o uproszczenia przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. W związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1.

W sprawie kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych

W związku z pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 maja 2023 r. przekazującym wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o wprowadzenie obowiązku co najmniej 50% kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 24 maja 2023 r. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS