10 firm będzie świadczyć w 2021 roku usługi utylizacyjne dofinansowywane przez ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu krajowego.

Dopłaty do materiału siewnego - nowe stawki

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat za 2020 r. do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych stawek dopłat do materiału siewnego weszło w życie 15 stycznia 2021 r. Decyzje o przyznaniu pomocy będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie tych przepisów. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy środki finansowe będą niezwłocznie przekazywane na rachunki bankowe rolników.

Bo najważniejszy jest chleb…

- Jak byłam małą dziewczynką, moja mama często piekła chleb. W domu był piec na drewno, z którego wychodziły takie okrągłe duże bochenki. I czułam ten zapach…, słyszałam dźwięk krojenia i łamania chleba, a do dziś pamiętam smak kromki z masłem.  A potem, wiele lat później, poczułam, że tęsknię za tym chlebem i wtedy zaczęło się…

IRWŁ do KRIR w sprawie środków ochrony roślin

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o ponowne podjęcie działań mających na celu ograniczenie wycofywania środków ochrony roślin oraz  skrócenie procedury rejestracji nowych środków ochrony roślin. W 2021 roku nastąpi dalsze wycofywanie substancji czynnych. 3 lutego br. kończy się okres na zużycie tiachloprydu co oznacza, że wiosną do walki ze szkodnikami rzepaku pozostają tylko dwie grupy chemiczne.

Wniosek KRIR o umożliwienie emerytowi dalszego prowadzenia gospodarstwa - wyjaśnienia MRiRW

Odpowiadając na wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9.12.2020 r.,  o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisów dotyczących opodatkowania siedliska, w którym zamieszkuje rolnik-emeryt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące wyjaśnienia:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS