AGRO Ubezpieczenia – nowa ochrona dla rolników

Dzięki współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) i Poczty Polskiej polscy rolnicy mają dostęp do nowej oferty ubezpieczeń. Państwowe dopłaty sięgające 65% składki, zaufanie do Poczty Polskiej i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz powszechna dostępność placówek pocztowych to główne atuty oferty PTUW. AGRO Ubezpieczenia będą zapewniać kompleksową ochronę życia, zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin. Dostępne będą m.in.

NABÓR ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE - „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego”

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w szkoleniu pn. „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego”. Szkolenie skierowane jest do kobiet zamieszkujących obszary wiejskie województwa łódzkiego, które prowadzą gospodarstwo rolne bądź są bezrobotne. Szkolenie ma przyczynić się do powstawania pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich, do aktywizowania mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu oraz wspierać rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.

Prezes IRWŁ na Międzynarodowej Konferencji Rolniczej Ameryki Północnej i Unii Europejskiej

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy i jest okazją do spotkań i wymiany doświadczeń rolników. Tym razem od 3 października 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie rozpocznie się już po raz 38.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można składać od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Egzekucje komornicze – definicje

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. poz. 1385), którego przepisy 2 ust. 1 stanowią, że właściwa terenowo izba rolnicza jest zobowiązana do wydania opinii - na wniosek komornika - w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów (o których mowa w 1 pkt 6, 6, 9, 11-13 i 15 ww.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS