Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku  odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie podczas którego uczestniczyli: Pani Danuta Dobiegała – Urząd Gminy Kutno, Pani Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Pani Jagoda Perliceusz- Biazik – Biuro Regionalne  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Pan Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Pani Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno, , Pan Sławomir Lipski – Urząd Miejski w  Krośniewicach.

Puchary Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na Targach AGROTECHNIKA w Bratoszewicach

Targi Rolne AGROTECHNIKA w Bratoszewicach mają już 25 lat.Podczas uroczystego otwarcia w sobotę 22 kwietnia 2017 roku z okazji jubileuszu Włodzimierz Lewandowski, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – organizatora targów – dziękował honorowym gościom, wystawcom i zwiedzającym za lata dobrej współpracy. Przedstawiciele instytucji - między innymi Jerzy Kuzański - Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego - i wystawców, którzy najdłużej są związani z  AGROTECHNIKĄ otrzymali z rąk dyrekcji ŁODR ryciny przedstawiające s

KRIR o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Samorząd rolniczy wnioskuje o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. Zaproponowane w projekcie zapisy wpłyną negatywnie na dostępność i ceny leków dla mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. Krajowa Rada Izb Rolniczych przeciwna jest każdemu projektowi legislacyjnemu, który ogranicza obrót lekami oraz działalność aptek i punktów aptecznych na obszarach wiejskich. Wprowadzanie tego typu rozwiązań zawsze odbywa się ze szkodą dla słabiej zaludnionych terenów rolniczych.

KRIR o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała do Marszałka Senatu P. Stanisława Karczewskiego, Wicemarszałka Senatu P.Grzegorza Czeleja, Przewodniczącego Komisji Zdrowia P. W. Kraska oraz Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności P. A. Stanisławka wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmacytyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. W ocenie samorządu rolniczego zaproponowane w projekcie zapisy wpłyną negatywnie na dostępność i ceny leków dla miekszańców wsi i obszarów wiejskich.

Wniosek samorządu rolniczego o ujednolicenie przepisów dotyczacych badań wody pitnej

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu ujednolicenie przepisów dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie. Niezasadnym, jak również zbędnym, wydaje się żądanie przez instytucje kontrolujące, dodatkowych badań wody, od producentów żywności korzystających z wody pochodzącej ze zbiorników zbiorczych lub z sieci wodowciągowej i posiadają aktualne wyniki badań wody.

(Źródło: KRIR)

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS