Organizacje konsumenckie chcą mniej reklamy niezdrowej żywności dla dzieci

Według WHO 1 na 3 dzieci w Europie ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Europejskie organizacje konsumenckie chcą, żeby UE wprowadziła regulacje ograniczające liczbę reklam niezdrowej żywności, np. słodyczy. Zwłaszcza jeśli treści takie emitowane są w telewizji lub internecie przed programami dla dzieci lub w ich trakcie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że współcześnie 1 na 3 dzieci w Europie ma nadwagę lub cierpi na otyłość.

ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficjentów do zadawania pytań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła specjalny formularz umożliwiający beneficjentom zadanie pytania na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. Zaletą formularza jest jego przejrzysta konstrukcja. Zadawane pytania trafią bezpośrednio do ekspertów ARiMR. To zdecydowanie skróci czas oczekiwania na odpowiedź.

Powstanie zespół doradczy ds. pszczelarstwa

W środę, 1 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z działaczami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pszczelarzy, było przedstawienie problemów, które zdaniem zainteresowanych, nie zostały dotychczas rozwiązane.

Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu zespołu doradczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego zadania polegałyby na:

kreowaniu polityki państwa w zakresie pszczelarstwa,

Kredyty inwestycyjne i kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych są dostępne w bankach współpracujących z ARiMR

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. Teraz zainteresowani zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Przyznane limity dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

1. Kredyty inwestycyjne

Spotkanie dotyczące problemu z neonikotynoidami

W dniu 27 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie organizacji rolniczych,  pszczelarskich i ekologicznych, na którym zostały omówione aktualne problemy związane z ograniczeniami w stosowaniu zapraw zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów, w którym udział wziął Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Spotkanie poprowadziła podsekretarz stanu Ewa Lech, a wzięli w nim udział przedstawiciele branżowych organizacji rolniczych,  pszczelarskich i ekologicznych.

4. posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W siedzibie WIORiN w Łodzi trwa czwarte posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Uczestniczy w nim 18 członków oraz zaproszeni gości. Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w pracach Zespołu biorą udział Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ oraz Włodzimierz Jaworski - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS