MODA NA ROLNICTWO EKOLOGICZNE STAŁA SIĘ FAKTEM

Współcześni klienci stawiają producentom żywności coraz większe wymagania. Kupowanie przez konsumentów  produktów ekologicznych  jest dowodem wzrostu ich świadomości żywieniowej oraz chęcią poprawy jakości życia swojego i bliskich.  Szacuje się, że do 2020 r. liczba osób kupujących żywność ekologiczną wzrośnie nawet o połowę.

EKO gospodarstwa – moda czy stabilny trend?

BIOGAZOWNIA ROLNICZA – ŹRÓDŁO ENERGII PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Hodowla zwierząt jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Niewłaściwe magazynowanie oraz zagospodarowywanie odchodów zwierzęcych może doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód oraz powietrza. Istotną rolę w utylizacji takich pozostałości i odpadów pełnią biogazownie rolnicze.

Wolne od GMO – rozpoczęcie konsultacji

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt został opracowany jako odpowiedź na dyskusję społeczną dotyczącą organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Oznakowanie i informacja czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie jego wytwarzania były wykorzystywane organizmy genetycznie zmodyfikowane, zapewni obywatelom możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie produktów żywnościowych.

W sprawie upraw maku niskomorfinowego

W dniu 28 kwietnia Zarząd KRIR popierając wniosek zgłoszony podczas V Konferencji  Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która odbyła się w Krakowie w dniach 9-10 marca 2017 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o uproszczenie przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego „na własne potrzeby” w gospodarstwie, na powierzchni nie przekraczającej 0,01 ha. Obecnie obowiązujące przepisy są zbyt skomplikowane i mają wydłużoną drogę decyzyjną.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS