Prace Sejmu nad projektem połączenia agencji rolnych

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2017 r. rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1216). Projekt polega na ograniczeniu liczby funkcjonujących w Polsce agencji rolnych, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, do jednej agencji, tj.

Spotkanie Ministra Rolnictwa z branżą mleczarską

Aktualna sytuacja na polskim i europejskim rynku mleka oraz perspektywy rozwoju tego sektora, to tematy spotkania zorganizowanego przez Polską Izbę Mleka, które odbyło się 26 stycznia 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. Szef resortu rolnictwa przyznał, że za branżą mleczarską trudny okres. Dlatego ministerstwo rolnictwa podjęło szereg działań w kraju i na poziomie Komisji Europejskiej, aby zrekompensować trud związany z przezwyciężaniem kryzysu.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Pajęczańskiego

Powiat pajęczański położony jest w południowej części województwa łódzkiego, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Niziny Wielkopolskiej, na północnej krawędzi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar powiatu pajęczańskiego stanowi formę przejściową z wyżynnej na południu, po nizinną w północnej części. Powiat tworzy osiem gmin, w tym dwie gminy miejsko-wiejskie: Pajęczno z siedzibą Starostwa oraz Działoszyn i sześć gmin wiejskich: Siemkowice, Kiełczygłów, Rząśnia, Sulmierzyce, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeźnica.

Powiatowy Konkurs Orki uhonorowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego

W sobotę 21 stycznia 2017 roku przedstawiciele różnych samorządów, instytucji i organizacji społecznych zgromadzili się na jubileuszowym XV Powiatowym Spotkaniu Noworocznym w Brzezinach. Podczas tej uroczystości Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego Eugeniusz Supera wręczył Staroście Powiatowemu Edmundowi Koteckiemu puchar Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz list gratulacyjny w którym wraz z Prezesem IRWŁ Bronisławem Węglewskim pogratulował tak cennej inicjatywy jaką jest Powiatowy Konkurs Orki w Brzezinach.

W sprawie list rzeczoznawców szacujących szkody łowieckie

W związku z wnioskiem z VI Posiedzenia KRIR do Ministra Środowiska złożonym 16 grudnia 2016 r. w sprawie wydania rozporządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać osoba, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców szkód łowieckich, która będzie prowadzona przez izby rolnicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1082), Ministerstwo Środowiska przedstawiło następujące informacje:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS