Zbliża się 34. Posiedzenie Sejmu

23 i 24 stycznia 2017 przewidziane jest posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, podczas którego kontynuowane będą prace nad rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042).

Negocjacje UE z Turcją - prośba o uwagi

Komisja Europejska planuje rozpoczęcie negocjacji m.in. w sprawie dalszej liberalizacji handlu towarami rolnymi i rolnymi przetworzonymi pomiędzy UE, a Turcją. W związku z powyższym, MRiRW zwróciło się do ARR o opinię w sprawie istotnych dla polskiego sektora rolno-spożywczego kwestii związanych z ww. negocjacjami. Agencja Rynku Rolnego prosi Państwa o  przekazanie ew. uwag w odniesieniu do następujących kwestii:

Resort rolnictwa odpowiada na propozycje ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF

W odpowiedzi na propozycje wyrażone we wnioskach VI Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF, w dniu 17 stycznia 2017 r. resort rolnictwa przekazał informacje, że aktualnie na terenie pięciu granicznych województw (warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego) prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229).

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Resort rolnictwa informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS