Priorytety resortu rolnictwa na 2017 rok

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano priorytetowe zadania na 2017 rok. Najważniejsze dotyczą  promocji polskiej żywności, nowych rynków zbytu, doradztwa rolniczego i PROW. 

Handel zagraniczny − priorytetowe rynki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowało na 2017 rok 14 priorytetowych kierunków wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego.

O problemach w handlu ze stroną czeską

Resort rolnictwa w sierpniu 2016 r. poinformował Komisję Europejską o obawach przedstawicieli polskich rolniczych związków branżowych i organizacji producentów żywności wywołanych pewnymi działaniami lub środkami, które zostały podjęte w ostatnim czasie przez władze czeskie i które mogą mieć negatywny wpływ na dostęp polskiej żywności do czeskiego rynku. W odpowiedzi udzielonej w grudniu 2016 r. przez Komisarz Elżbietę Bieńkowską, KE zapewniła, że dobre funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w tym w obszarze produktów spożywczych, jest niezwykle ważne dla Komisji.

Pozataryfowy import zbóż z Ukrainy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z V posiedzenia KRIR wystąpił  w dniu 27 października 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli pozataryfowego importu zbóż z Ukrainy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie otrzymanym przez KRIR 20 grudnia 2016 r. informuje co następuje: "Przywóz zboża z Ukrainy do Polski jest ściśle monitorowany pod względem ilościowym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie danych przekazywanych przez służby celne za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

W sprawie niezależnej oceny jakości produktów rolno-spożywczych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie wprowadzenia niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych. W odpowiedzi na ww. pismo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło poniższe wyjaśnienia: "Na mocy art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604 z późn.

Szansa na porozumienie w sprawie odstępstwa rolnego

Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych (pismem z dnia 9 grudnia 2016 r.) z propozycją wypracowania porozumienia pomiędzy organizacjami rolniczym a organizacją hodowców w kwestii sposobu finansowania hodowli roślin, w tym opłat od tzw. odstępstwa rolnego. Jak napisano w piśmie - Agencja Nasienna zgadza się, że wspólnym interesem narodowym jest silne i konkurencyjne polskie rolnictwo. Sytuacja ekonomiczna wsi wymaga gruntownej poprawy, przede wszystkim wzrostu dochodowości.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS