Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok

Na razie od 1 grudnia ub. r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok ok. 8,28 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,25 mln rolników.Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. Dotychczas zatem Agencja wypłaciła łącznie ok. 10,96 mld złotych. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. 

Składka audiowizualna

W związku z trwającymi pracami nad Poselskim projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 443) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystapił z w dniu 27 kwietnia 2016 r. do Prezes Rady Ministrów z wnioskiem, aby zwolnienia z opłaty składki obejmowało odrębne liczniki w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego.

Projekt zmiany ustawy o paszach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. 

CHROŃMY PSZCZOŁY

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Środki ochrony roślin należy tak stosować, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS