Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  za miesiąc listopad  2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. wynosi  58,55 zł za 1q.

„POLSKA WIEŚ SMAKUJE” - KONKURS DLA ROLNICZEK, ROLNIKÓW I KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

DGLP w sprawie zawiadomień nt szacowania ostatecznego

Na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Andrzeja Koniecznego o ujednolicenie informacji przesyłanych w zawiadomieniach o oględzinach przeprowadzanych w wyniku wniesienia przez rolnika odwołania w zakresie szacowania szkód łowieckich. W dniu 10 listopada do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na przedmiotowy wniosek.

ZROZUMIEĆ COVID-19 OPRACOWANIE ZESPOŁU DS. COVID-19 PRZY PREZESIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zespół naukowców pracujących pod kierunkiem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego przygotował opracowanie „Zrozumieć COVID-19”, w którym opisał w przystępny sposób pierwszy okres (od marca do września 2020 r.) przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce.

Rada Powiatowa IRWŁ w Kutnie

      W dniu 14 października   2020  roku  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.  Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni  goście:  Pan Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pan Lech Kazimierski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kutnie PGW Wody Polskie, Pani Monika Majda Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS