ASF- komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r

W związku z doniesieniami niektórych mediów dotyczących wejścia w życie  „rewolucyjnych zmian” po publikacji 15 kwietnia br.  rozporządzenia  Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wbrew doniesieniom medialnym nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeżeli chodzi o możliwość  przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych.

Wody to nie śmietnik! Kampania edukacyjna Wód Polskich

34 tony śmieci zebrane w 2020 roku nad Zalewem Mietkowskim na Dolnym Śląsku, półtorej tony śmieci sprzątanych po każdym weekendzie na kilometrowym odcinku Odry we Wrocławiu, 32 tony odpadów wywiezionych z okolic Zalewu Brodzkiego i Zalewu Wióry w woj. świętokrzyskim, 4 tony zebrane tylko podczas jednej akcji sprzątania Biebrzy – to tylko niektóre przykłady. Tak jest nad wodą w całej Polsce. Każdego roku pracownicy Wód Polskich, często również z pomocą wolontariuszy, zbierają setki ton śmieci, które lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad zbiornikami wodnymi.

Posiedzenie Rady Kobiet on-line

W dniu 5 maja 2021 r. Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych spotkała się na pierwszym od ponad roku posiedzeniu, które miało formę on-line. Zgodnie z porządkiem posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawili najbardziej aktualne działania resortu. Pan Paweł Ściański Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej omówił priorytety i zaplanowane działania w Projekcie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

IRWŁ do KRIR w sprawie bezpłatnego odbioru agrowłókniny

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, szczególnie z powiatu sieradzkiego – (tzw. zagłębia ziemniaczanego), skierował do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza wniosek o ponowne podjęcie działań mających na celu bezpłatny odbiór agrowłókniny od rolników. Producenci rolni mają duży problem ze zbyciem agrowłókniny ze względu na jej łatwopalność. Niestety nikt nie chce jej odbierać, a jeśli już znajdzie się taka firma, to koszt odbioru wynosi ok 1000 zł za tonę. 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

Ogłoszono VII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS