Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa w sprawie pomocy dla producentów kapusty

Prezes IRWŁ- Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, mając na uwadze liczne sygnały od rolników,  skierował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym. Agencja Rynku Rolnego począwszy od dnia 30 września 2016 r. to jest z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016r. uruchomiła kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.  W wykazie upraw warzyw objętych wsparciem nie ma kapusty. W minionym naborze rolnicy mogli składać wnioski na to warzywo.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała o interwencję, aby w wykazie owoców i warzyw objętych wsparciem znalazła się kapusta. (Pismo IRWŁ) 

Pismo KRIR w sprawie pomocy dla producentów kapusty

Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała odpowiedź w której MRIRW stwierdza, że: na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów UE wdrażajacych mechanizm wspracia dla producentów owoców i warzyw, w związku z rosyjskim embargo, Polsce nie przesługują żadne dodatkowe możliwości objęcia kapusty operacjami kwalifikującymi się do wsparcia udzielanego w ramach tego mechanizmu."

Odpowiedź Sekretarza Stanu w MRiRW Jacka Boguckiego w sprawie pomocy dla producentów kapusty.