V Konferencja Izb Rolniczych w Sejmie

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się V konferencja samorządu rolniczego pt. „Aktualna sytuacja w rolnictwie: rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w której udział wzięło ok. 200 rolników niemal z całej Polski, w tym przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego. W konferencji udział wzięli także zaproszeni goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, który przestawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnictwa oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki, który omówił Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Ponadto, w konferencji udział wzięli: Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Jarosław Sierszchulski, Zastępca Prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska oraz Poseł do PE Czesław Siekierski.

Wśród zgłaszanych przez rolników problemów najczęściej powtarzała się sprawa ubezpieczeń rolniczych oraz afrykańskiego pomoru świń. Minister zapewnił, że reforma sytemu ubezpieczeń rolniczych wejdzie w życie od początku2017r. Podtrzymał również wcześniejszą deklaracje o potrzebie stworzenia państwowej firmy ubezpieczeń. W sprawie programu pomocy dla rolników poszkodowanych przez ASF wciąż trwają negocjacje z Komisją Europejską. Wiele uwag dotyczyło kłopotów ze szkodami wyrządzonymi przez dziki. Ponadto, zgłoszono wniosek o likwidację ministerstwa środowiska i przyłączenie go do resortu rolnictwa.

Jerzy Kuzański Dyrektor IRWŁ przedstawił sprawę Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „TERPLAST” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu - wiodącego producenta sznurka do maszyn rolniczych – dotyczącą działań organów kontroli skarbowych, kwestionujących zasadność stosowania 8% stawki podatku VAT na sprzedaż ww. sznurka i objęcie tej sprzedaży stawką 23%. (Pismo IRWŁ w tej sprawie)

Minister Jurgiel podziękował Izbom Rolniczym za współpracę i udział w Radzie Dialogu Społecznego. Poinformował, że wszystkie uwagi Izb są skrupulatnie analizowane. Wśród zadań na 2017r. minister wymienił nową ustawę o samorządzie rolniczym.

Na konferencji prasowej Minister Jurgiel powiedział, że Izby Rolnicze powinny odgrywać na wsi znacznie większą rolę niż dotychczas, mogłyby np. przygotowywać rolników do zawodu. Izby mogłyby przejąć część zadań i wspólnie je realizować, szczególnie na poziomie województw i powiatów. O trwających pracach nad projektem nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, poinformował także Prezes KRIR, którego zdaniem taka nowelizacja jest potrzebna po 20 latach działania izb. Prezes Szmulewicz podkreślił, że najważniejsze jest wzmocnienie pozycji rolnika w zarządzaniu rolnictwem oraz jego otoczeniem. Dzisiaj rolnicy są w mniejszości na wsi i jest im trudno reprezentować swoje stanowisko.

(Źródło: KRIR)