Zapraszamy na Centralne Targi Rolnicze!

W dniach 25-27 listopada 2016r. w Nadarzynie koło Warszawy w Centrum Targowo- Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO odbędą się Centralne Targi Rolnicze. Centralne Targi Rolnicze Centralne Targi Rolnicze to wydarzenie o bardzo szerokim zasięgu tematycznym, zgrupowane w ramach specjalistycznych sekcji tematycznych:

  • Salon Techniki Rolniczej – Targi będą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami stosowanymi w rolnictwie, sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej i roślinnej min.: ciągniki, kombajny, pługi, siewniki, rozsiewacze nawozu, opryskiwacze polowe i sadownicze, maszyny komunalne, rozdrabniacze, wozy paszowe, rozrzutniki obornika, owijarki bel, sieczkarnie i prasy, wyposażenie obór, chlewni.
  • Salon Środków do Produkcji Rolnej – W ramach ekspozycji prezentowane będą środki do produkcji rolniczej m. in.: nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe oraz kwalifikowany materiał siewny.
  • Targi Dobrej Żywności – We współpracy z wiodącymi organizacjami i samorządami producentów rolnych oraz indywidualnymi przedsiębiorcami zorganizowana zostanie Sekcja promocji kluczowych polskich branż rolno-spożywczych, w tym sektor: mleczarski, owoców i warzyw oraz pieczarek, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, baraniny i jagnięciny oraz pozostałych produktów spożywczych.
  • Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO – W celu zapewnienia naszym odwiedzającym i wystawcą przeglądu i możliwości porównania usług specjalistycznych zaprezentujemy szeroką gamę usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, a także specjalistyczne instrumenty finansowania działalności i inwestycji w tym min.: oferty współpracy z sektorem administracji państwowej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działalność związaną z rozwojem produkcji rolnej, działalności przetwórczej i handlowej, w tym eksportowej, przekrój instrumentów i oferty instytucji finansujących agrobiznes, porównanie warunków współpracy firm specjalizujących się w logistyce produktów rolno-spożywczych oraz maszyn i urządzeń dla rolnictwa.
  • Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej – Obok firm oferujących innowacyjne technologie i produkty oraz rozwiązania dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej, w tej sekcji swoje oferty współpracy zaprezentują instytuty naukowo-badawcze oraz instytucje oferujące instrumenty wsparcia finansowego rozwoju innowacyjnej działalności przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej.

Targom towarzyszyć będzie Ekspozycja zwierząt gospodarskich i ptactwa ozdobnego, w ramach której zwiedzający będą mieli możliwość poznać różnorodność gatunkową zwierząt oraz ptactwa hodowlanego w Polsce. Swoją ofertę w tej sekcji przedstawia również ośrodki rozrodu zwierząt i materiału genetycznego.

Program targów:

PIĄTEK 25 listopada 2016r. DZIEŃ BIZNESOWY

10:30 Otwarcie Centralnych Targów Rolniczych

11:30 Debata polityczna dotycząca rolnictwa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju

11.30-12.15 Konferencja prasowa z udziałem Przedstawicieli Kierownictwa resortu rolnictwa i rozwoju oraz przedstawicieli organizacji branżowych – partnerów Targów

12.30-13.00 Oficjalna ceremonia otwarcia Centralnych Targów Rolniczych połączona z poświęceniem obiektu przez Jego Eminencję, Najdostojniejszego Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, z udziałem Przewodniczącego Komisji  ds. Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, Przedstawiciela Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawiciela Kierownictwa Ministerstwa Rozwoju

13.00-14.00  Koncert specjalny Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE – organizator Ptak Warsaw Expo

12.00-16.00 III Forum Sektora Wołowiny  - organizator Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

12.00-16.00 Agro - Logistics Summit Poland’2016 organizator portal Pracuj w Logistyce

13.30-15.30 Konferencja  „Konkurencja i współpraca w łańcuchach dostaw żywności – Perspektywa dostawców versus perspektywa dystrybutorów” organizator Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

13.30-15.30 Zjazd Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych (posiedzenie zamknięte)

13.00-16.00 Polsko-ukraińskie forum administracji i biznesu branży rolno-spożywczej „Przewagi komparatywne Polski i Ukrainy – jak zwiększyć efektywność współpracy i maksymalizować korzyści” połączone z sesją polsko-ukraińskich rozmów biznesowych organizator Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

18.00-24.00 Wieczorna gala Centralnych Targów Rolniczych połączona z wręczaniem ZŁOTYCH ŻURAWI ROLNICTWA oraz pucharów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczenie odznaczeń resortowych, uroczysta kolacja z koncertem gwiazdy wieczoru. (wyłącznie na zaproszenia)

W trakcie godzin otwarcia ekspozycji: degustacje, prezentacje stołów bożonarodzeniowych oraz koncerty zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich

SOBOTA 26 listopada 2016r. DZIEŃ OTWARTY

10.00-15.00 Europejskie Forum Młodych Rolników organizator Centrum Narodowe Młodych Rolników przy współpracy z Europejską Radą Młodych Rolników (CEJA)

10.00-12.00 Konferencja „Potencjał eksportowy polskiego sadownictwa” organizator Związek Sadowników RP

10.00-16.00 III Forum sektora wołowiny – dzień drugi, organizator Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

10.00-11.00 Zjazd członków Mazowieckiej Izby Rolniczej (posiedzenie zamknięte)

11.00-14.30 Konferencja „Innowacje dla Rolnictwa” organizator Krajowa Rada Izb Rolniczych przy współpracy z Instytutami Naukowo-Badawczymi

11.30-15.00 Forum branży drobiarskiej, organizator Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

12.00-15.00 Konferencja „Aktualna wartość dietetyczne wieprzowiny” organizator Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

15.00-17.00 Festiwal Disco Polo

W trakcie godzin otwarcia ekspozycji: degustacje, prezentacje stołów bożonarodzeniowych oraz koncerty zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.

NIEDZIELA 27 listopada 2016r. DZIEŃ OTWARTY

12.00-13.00 Poświęcenie stołów bożonarodzeniowych, Wręczenie wyróżnień za najpiękniejsze stoły przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich

15.00-16.00 MISS TRAKTORA - premiera kalendarza wydanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze oraz URSUS S.A. połączona z pokazem mody z okazji 150-lecia Koła Gospodyń Wiejskich.

W trakcie godzin otwarcia ekspozycji: degustacje, prezentacje stołów bożonarodzeniowych oraz koncerty zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Biurem Centralnym Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego w Łodzi lub z biurami powiatowymi - lista adresów

UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania siedmiu grup autokarowych. Każdy autokar ma dofiunansowanie dojazdu w jedną stronę. Ze względu na ograniczoną liczbę autokarów prosimy o podjęcie szybkiej decyzji, ponieważ o przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność zgłoszeń.