Działania izby rolniczej – marzec   2023

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie do wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Zarząd IRWŁ upoważnił Przewodniczących Rad Powiatowych IRWŁ do opiniowania planów łowieckich.

Port zbożowy zamiast CPK

Pismem z dnia 4 kwietnia 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o stworzenie możliwości tranzytu zbóż poprzez port zbożowy.

W związku z coraz trudniejszą sytuacją na rynku zbóż oraz mając na uwadze położenie geopolityczne Polski, przewiduje się, że import zbóż z Ukrainy będzie powracał i uderzał w polskich rolników.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego

W dniu 15.03.2023 roku w siedzibie GS „Samopomoc Chłopska” odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego wraz ze szkoleniem. Posiedzenie rady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego  Ewa Bednarek, która powitała  wszystkich uczestników posiedzenia. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście:  Prezes IRWŁ Pan Bronisław Węglewski, kierownik PZDR Pani Anna Urbaniak, pełniący obowiązki naczelnika ARiMR Pan Andrzej Chwiała oraz członkowie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszewskiego

W dniu 24 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego. Posiedzenie otworzył, przeprowadził i zakończył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Tomaszowie Maz. Pan Dariusz Kowalczyk. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Tomaszowie Maz. oraz zaproszeni goście: Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Anna Dziubałtoska oraz Pracownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Tomaszowie Maz.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS