Wytyczne do nowego rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 0221/605 z dnia 7 maja 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

W dniu 6 maja 2021 r. Główny Lekarz Weterynarii w związku z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń przesłał zasady przemieszczeń świń, materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń. Poniżej treść pisma Głównego Lekarza Weterynarii:

Zarząd KRIR skierował wniosek do resortu klimatu dot. organizacji ekologicznych

W dniu 7 maja 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłsozony na VII Posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie finansowania organizacji proekologicznych. Mając na uwadze podjętą przez resort środowiska w 2020 r. inicjatywę legislacyjną dotyczącą utworzenia publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, Zarząd KRIR zwracił się również z pytaniem, czy toczą się i na jakim są etapie prace nad tworzeniem ww.

ASF- komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r

W związku z doniesieniami niektórych mediów dotyczących wejścia w życie  „rewolucyjnych zmian” po publikacji 15 kwietnia br.  rozporządzenia  Wykonawczego Komisji (UE)  2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wbrew doniesieniom medialnym nowe przepisy UE wprowadzają kilka ułatwień jeżeli chodzi o możliwość  przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wymagań weterynaryjnych.

Wody to nie śmietnik! Kampania edukacyjna Wód Polskich

34 tony śmieci zebrane w 2020 roku nad Zalewem Mietkowskim na Dolnym Śląsku, półtorej tony śmieci sprzątanych po każdym weekendzie na kilometrowym odcinku Odry we Wrocławiu, 32 tony odpadów wywiezionych z okolic Zalewu Brodzkiego i Zalewu Wióry w woj. świętokrzyskim, 4 tony zebrane tylko podczas jednej akcji sprzątania Biebrzy – to tylko niektóre przykłady. Tak jest nad wodą w całej Polsce. Każdego roku pracownicy Wód Polskich, często również z pomocą wolontariuszy, zbierają setki ton śmieci, które lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad zbiornikami wodnymi.

Posiedzenie Rady Kobiet on-line

W dniu 5 maja 2021 r. Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych spotkała się na pierwszym od ponad roku posiedzeniu, które miało formę on-line. Zgodnie z porządkiem posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawili najbardziej aktualne działania resortu. Pan Paweł Ściański Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej omówił priorytety i zaplanowane działania w Projekcie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS