IRWŁ do KRIR w sprawie suszy

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR w związku z napływającymi sygnałami od rolników w sprawie wystąpienia suszy rolniczej w uprawach rolnych i na użytkach zielonych. IRWŁ prosi o podjęcie pilnych działań w sprawie uruchomienia aplikacji suszowej.  Brak opadów przez  okres  jednego miesiąca powoduje gwałtowny spadek poziomu wód gruntowych i pogłębianie się suszy rolniczej.

Posiedzenie Stałej Komisji Problemowej IRWŁ ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 19.05.2023r.

W dniu 19 maja 2023r. Przewodniczący komisji Pan Roman Rosiński zwołał posiedzenie Stałej Komisji Problemowej IRWŁ ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Alicja Antczak zastępca Dyrektora KRUS OR w Łodzi, Pani Agnieszka Kisiel pracownik KRUS OR w Łodzi, Pan Przemysław Kraska Kierownik Działu Prewencji KRUS OR w Łodzi, Pani Wioletta Dudek-Mozga Kierownik ARiMR OR w Łodzi oraz członkowie komicji.

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków podjętych przez Komisję Rolnictwa IRWŁ

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z wnioskami podjętymi w dniu 19 maja 2023 roku przez członków Stałej Komisji Problemowej IRWŁ ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków z Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek członków Rady
Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z wnioskami z rady powiatowej w celu rozpatrzenia i dalszej
realizacji.
1. Ponownie podjąć działanie, aby w szacowaniu szkód w uprawach rolnych rozdzielić produkcję roślinną i zwierzęcą.

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS