Ceny na krajowym rynku zbóż

Ceny  zbóż, zwłaszcza paszowych w ostatnim tygodniu bardzo wzrosły. Wynika to głównie z panujących warunków atmosferycznych. Ciągle deszcze i wysoki stan wód  utrudniają zbiory kukurydzy. Najbardziej wzrosły ceny pszenicy paszowej  i kukurydzy w centrum kraju. Na północy kraju i w portach cena jest nawet o 30-40 zł/t niższa. Pszenica konsumpcyjna utrzymuje  stabilna cenę. Mało jest na rynku ofert sprzedaży jęczmienia jarego. Wzrost popytu wpływa na cenę tego ziarna.

Od 7 do 29 grudnia rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc

W terminie 7 - 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Finansowe instrumenty krajowego wsparcia rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o finansowych instrumentach krajowego wsparcia rolnictwa:

1. Realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

a) kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,

b) kredyty na zakup użytków rolnych – udzielane w formule pomocy de minimis,

c) kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS