Spotkanie w sprawie ziemi

13 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Sekretarz Stanu MRiRW Zbigniew Babalski oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Z ramienia KRIR w spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Wyższy zwrot akcyzy – jak co roku nie uwzględniono w budżecie

W związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego – resort rolnictwa jak prawie co roku poinformował, że uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Zakaz handlu w niedzielę a rynki hurtowe

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagi nad toczącymi się pracami w Sejmie RP nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni  (druk nr 870) zwrócił się do Pani Premier Beaty Szydło o wyłączenie spod przepisów ww. projektu ustawy handel oraz czynności związane z handlem dokonywane:

Listopadowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, O współpracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich można przeczytać na stronie 8 i 9 listopadowego wydania W NOWEJ ROLI. Chciałbym podziękować Pani Marii Kaczorowskiej – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zaangażowanie w te działania, ponieważ wspólnie, udało nam się zorganizować cykl szkoleń dla rolników pn. „Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich”. Na szkoleniach można było dowiedzieć się m.in.

Propozycje zmian w ochronie ziemi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przygotowanych propozycjach zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji, mających na celu ochronę gruntów rolnych. Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS