JUBILEUSZ  70 – LECIA Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Łodzi

„ Nauki i umiejętności dopiero stają się użytecznymi,

Gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane”.

Stanisław Staszic

1.HISTORIA

20 XII 1950r. kadra inżynieryjno – techniczna rolnictwa woj. łódzkiego powołała samodzielne  Stowarzyszenie Agrotechników, które w 1952r.  zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa i zostało sfederowane z Naczelną Organizacją Techniczną.

Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok

Na razie od 1 grudnia ub. r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok ok. 8,28 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,25 mln rolników.Wcześniej od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników. Dotychczas zatem Agencja wypłaciła łącznie ok. 10,96 mld złotych. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. 

Składka audiowizualna

W związku z trwającymi pracami nad Poselskim projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 443) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystapił z w dniu 27 kwietnia 2016 r. do Prezes Rady Ministrów z wnioskiem, aby zwolnienia z opłaty składki obejmowało odrębne liczniki w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego.

Projekt zmiany ustawy o paszach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS