Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w kampanii 2016 r.

Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca br. ostatecznego terminu składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016 r. W najbliższych dniach KE wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

Z wnioskiem do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  Komisji Europejskiej Phila Hogana zwrócił się minister Krzysztof Jurgiel w marcu br.

Nowe kreacje kukurydzy szansą na dobre zbiory

Odmiany kukurydzy wykazują znaczne zróżnicowanie cech rolniczych i użytkowych, dlatego przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z ich charakterystyką. Dobór właściwej odmiany dostosowanej do wymagań producenta jest istotnym czynnikiem kształtującym wielkość i jakość plonowania. Przemyślany wybór nie angażuje dodatkowych nakładów na produkcję a może przynieść wymierne korzyści produkcyjne przekraczające 20% plonów ziarna i 15% plonów zielonej masy.

Zmiany w sprzedaży gruntów rolnych

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe zasady sprzedaży gruntów rolnych, stanowiących zarówno Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa jak i gruntów rolnych prywatnych – USTAWA z dnia 14 kwietnia 2016 r.  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Przedstawiamy poniżej podstawowe informacje na temat nowych przepisów prawa w tym zakresie.

Jakich gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie dotyczy ustawa o wstrzymaniu sprzedaży? – art. 2. Ust. 1 Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży

Informacja dla płatników składek w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie płatności składek za II kwartał 2016 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku ze zbliżającym się terminem płatności składki za II kwartał 2016 r., uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników termin płatności upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca II kwartału, tj. 30 kwietnia br. 

 

Plany ograniczenia liczby leków na rynku pozaaptecznym

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz przewodniczących sejmowych i senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Zdrowia, podkreslając, że z dużym niepokojem przygląda się publicznym wypowiedziom przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie planowanego ograniczenia liczby leków i dawek dostępnych na rynku pozaaptecznym.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS