XXIV Targi Rolne AGROTECHNIKA 2016

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na XXIV Targi Rolne AGROTECHNIKA 2016.

Przez dwa dni, 23-24 kwietnia 2016 roku, rolnicy z calej Polski będą mogli zapoznać się z nowościami z zakresu środków produkcji dla rolnictwa, ciągników, maszyn, materiałów budowlanych i wyposażenia budynków inwentarskich. Przewidziano konkurs "Maszyna Targów" oraz pokazy polowe. 

Zapraszamy!

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Agencja Nieruchomości Rolnych weźmie udział w realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych, gdzie planowane jest przyznanie na I rok studiów 800 stypendiów. Na młodzież pochodzącą z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, z rodzin wielodzietnych oraz uczestników olimpiad czeka około 380 stypendiów. Program jest realizowany m.in. przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, która od początku jego powstania aktywnie w nim uczestniczy. W pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys.

Wniosek w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy NEC

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi z wnioskiem o przedyskutowanie na posiedzeniu Rady Ministrów kwestii związanych z konsekwencjami wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)92 - dyrektywy NEC). Kształt tej dyrektywy jest obecnie negocjowany pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Projekt dyrektywy NEC wskazuje na konieczność redukcji w dłuższej perspektywie emisji m.in.

Do Prezydenta RP w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W związku z przyjęciem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Zarząd KRIR wystąpił w dniu 18 kwietnia 2016 r. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z pismem, w którym zauważa, że nie wszystkie uwagi i spostrzeżenia samorządu rolniczego do projektowanych przepisów ww. ustawy zostały uwzględnione.

Przede wszystkim dla dobra rolników wnioskowano, aby:

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2015

Z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A).

Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2016 roku

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Oddział regionalny KRUS w Łodzi proponuje wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

w Szklarskiej Porębie – w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)

w Jedlcu – terminie od 28 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS