Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc kwiecień 2024r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje  opinie   w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 27.04.2024r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, podczas którego Zarząd omówił bieżące działania IRWŁ oraz omówił  m.in.  trudną sytuacje w rolnictwie (kryzys na rynkach rolnych, wystąpienie przymrozków wiosennych w uprawach jagodowych, sadowniczych, rolnych na terenie województwa łódzkiego).

Elektroniczny wniosek nawozowy dostępny od 6 maja

Od 6 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje udostępnić generator wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych.

Generator ułatwi przedsiębiorcom złożenie kompletnego wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami, m.in. ze sprawozdaniem z badań fizykochemicznych, z opinią o spełnieniu wymagań jakościowych oraz opinią o przydatności.

Dodatkowo, po złożeniu wniosku przez generator, wniosek oraz załączniki należy przesłać:

przez ePUAP – podpisane elektronicznie;

Bitwa Regionów - zgłoszenia do 15 maja!

Informujemy, iż termin naboru zgłoszeń do IX Edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” zostaje wydłużony do dnia 15 maja 2024 r. Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

MRiRW zapowiada zmiany aplikacji eWniosekPlus

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się 29 kwietnia 2024 r.  informacja, że w związku ze zmianą przepisów unijnych już od 2024 r. istnieje możliwość realizacji przez rolników normy GAEC 7 poprzez zmianowanie lub dywersyfikację upraw. W przypadku gdy rolnik zamierza stosować zmianowanie, wówczas na co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie na tej samej powierzchni musi posiadać inną uprawę niż w 2023 r.

Polskie organizacje rolnicze apelują do Przewodniczących Partii Politycznych

Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Komitecie Europejskich Rolniczych Organizacji Zawodowych oraz Spółdzielczości Rolniczej COPA-COGECA w związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego zwróciły się do Przewodniczących Partii Politycznych zwracając uwagę, że rolnictwo jest kluczowym sektorem dla przyszłości Polski i Europy.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS