IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie ogłaszania naborów dla poddziałania 19.1

Szanowny Panie Ministrze, w związku z pełnioną przez Pana funkcją instytucji zarządzającej, w tym również w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwracam się o podjęcie czynności kontrolnych i objęcie szczególnym nadzorem naborów ogłaszanych przez Województwo Łódzkie – Zarząd Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w ramach działania 19.

IRWŁ do KRIR w sprawie spadku cen zbóż

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z informacją, że do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływają wnioski od rolników w sprawie spadku cen zbóż, rzepaku  i kukurydzy,  osiągające w przypadku pszenicy – 1200 zł za tonę, a za pszenżyto 1050 zł i w przypadku rzepaku to 2400 zł za tonę.

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wojciecha Petery.

Od lat związany był z rolnictwem. Redaktor wielu rolniczych mediów. Współpracował z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 20 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00 na kutnowskim cmentarzu w Kuczkowie, gm. Kutno.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i przekazujemy najszczersze kondolencje.

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Styczniowe wydanie miesięcznika "W nowej roli"

Szanowni Państwo, dzięki współpracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, w listopadzie i w grudniu w całym województwie łódzkim odbyły się szkolenia rolników na temat obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie (str. 8-9). Szczególnie dziękuję Pani Prezes Zarządu TUW „TUW” Ewie Stachura-Kruszewskiej oraz Pani Katarzynie Białek-Traut Dyrektor Biura Regionalnego w Łodzi za współpracę i zaangażowanie dla samorządu rolniczego.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS