Wieczór autorski Pani prof. Anity Stracheckiej

Serdecznie zapraszamy w dniu 4 lutego 2023 roku o godzinie 16.00 na wieczór autorski z Panią Profesor Anitą Strachecką. Spotkanie organizowane jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszanie Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej i odbędzie się w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego ul. Jana Matejki 32. Tematem spotkania będzie prezentacja i promocja nowo wydanej książki pt.: „Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej”. Na spotkaniu będzie można nabyć ww. publikację z autografem i dedykacją Pani Profesor. Wstęp wolny.

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego i szkolenie TUW "TUW"

Na posiedzeniu Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego w dniu 14 grudnia 2022 r. odbyło się szkolenie dla rolników „Obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie w rolnictwie”.  Szkolenie przeprowadziła Dyrektor TUW "TUW"  w Skierniewicach – Dorota Laska. Przedstawiono zakres działalności firmy, korzyści dla rolników w przypadku szkód klęsk żywiołowych oraz innych nieszczęśliwych wypadków. Rolnicy zapoznali się z różnymi formami ubezpieczeń, z możliwością wyboru wariantów i pakietów ubezpieczeniowych.

Leokadia Swaczyna

"Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych"

Zamieszczamy artykuł opracowany przez zespół ekspertów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt.: „Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych”.

Artykuł został opracowany w oparciu o projekt realizowany przez zespół ekspertów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2022-2023:

W sprawie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd KRIR wysapił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwolnienia rolników z opłat za kontrole Inspekcji Weterynaryjnej dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania tych zwierząt lub produktów z tych zwierząt lub od tych zwierząt na rynek.

Wniosek Zarządu KRIR o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej.

Nowelizacja ustawy o KRUS

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 10 stycznia 2023 r. do Posłów, Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając sprzeciw przeciwko zmianie wprowadzonej w projekcie ustawy polegającej na tym, że emerytury rolnicze będą wynosić tylko 90% najniższych emerytur z ZUS. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest procedowany w Sejmie RP, jako druk sejmowy pod nr 2899.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS