PAMIĘTAJMY O PSZCZOŁACH!

Pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Ochrona zapylaczy roślin przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez producentów rolnych objęta jest szczególną pieczą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Majowe wydanie "W nowej roli" - miesięcznika IRWŁ

Szanowni Państwo, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wyraża zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się choroby ptasiej grypy. W województwie łódzkim stwierdzono już w 2021 roku 8 ognisk HPAI (kilka ognisk w 2020 roku). Pomimo reżimu sanitarnego, ta choroba dalej się rozprzestrzenia i doprowadza w konsekwencji do dużych strat w gospodarstwach. Hodowcy zgłaszają problem, że zakłady ubezpieczeniowe nie chcą podpisywać umów ubezpieczeniowych na wypadek zdarzeń, jakim jest epidemia.

Wnioski można będzie składać do 17 czerwca - interwencja KRIR i IRWŁ

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 19 kwietnia 2021 r. (wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego) resort rolnictwa przekazał następującą informację: "Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda, wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowiska rolnicze, w tym przez Izby Rolnicze, podjął decyzję o przedłużeniu o jeden miesiąc tj. do dnia 17 czerwca 2021 r.

Możliwe konsekwencje prawne wynikające z zawierania umów dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne

Realizując wniosek przyjęty na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie zbadania i przeanalizowania niekorzystnych dla rolników zapisów w umowach dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne - Zarząd Krajowej Rady zlecił radcy prawnej KRIR przeanalizowanie problemu i zapisów umowy udostępnionej przez Wnioskodawcę. Poniżej przedstawiamy opracowane możliwe konsekwencje prawne wynikające z zawierania tego typu umów,  w opinii radcy prawnej KRIR.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS