Stanowiska Zarządu

IRWŁ do KRIR ws. rolników, którzy nie otrzymali pomocy suszowej

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z informacją, że do Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłaszają się rolnicy, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali pomocy suszowej za straty poniesione wskutek suszy w 2019 r. W obecnej sytuacji pandemii i trudnej sytuacji w rolnictwie, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego o podjęcie działań, aby rolnicy w jak najszybciej otrzymali zaległe środki pomocowe.

IRWŁ do KRIR w sprawie rynku żywca wieprzowego i mięsa wołowego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ zwrócił się do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR o podjęcie pilnych działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego otrzymuje wiele głosów rolników w sprawie drastycznego niewspółmiernego spadku cen żywca wieprzowego w porównaniu nawet do giełdy niemieckiej na której cena spadła obecnie do poziomu 1,6 €, co w przeliczeniu na złoty  wynosi ok. 7,2 zł.

Apel IRWŁ do wojewody łódzkiego o pomoc dla rolników borykających się z suszą

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, mając na uwadze liczne wnioski i postulaty zgłaszane przez rolników w sprawie stanu klęski suszy na terenie województwa łódzkiego wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z apelem o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom. To jest trzeci rok z rzędu,  gdy mamy pogłębiającą się suszę, wody nie ma na głębokość 30 centymetrów. Brak wody spowoduje wyschnięcie roślin, a rolnicy, gdzie to możliwe  będą zmuszeni dodatkowo nawadniać pola.

IRWŁ do BUrmistrza Ozorkowa w sprawie umożliwienia sprzedaży produktów rolnych

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, rząd wprowadził liczne obostrzenia mające na celu zahamowanie epidemii. Dotyczy to także rolników, producentów, którzy mają duży problem ze sprzedażą swoich produktów (m.in. kwiatów, warzyw). Jedną z  możliwości  zbycie produktów jest sprzedaż na rynkach lokalnych. W niektórych miastach te rynki funkcjonują.

IRWŁ do KRIR w sprawie spółek wodnych

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Łęczycy, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza prośbę o podjęcie działań mających na celu zmianę kryteriów dostępu ( z min. 2,5 punktu na 2,0 punkty)  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, którym celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Strony

Subskrybuj RSS - Stanowiska Zarządu